054-4355341 hilasgula@gmail.com

מחשבות טובות לילדים – חוברת הדרכה מצויינת לחשיבה חיובית

מחשבות טובות לילדים

ילדים מתחברים לעולם הדמיון בפשטות ובטבעיות.
אני שמחה להציע לך חוברת הדרכה מצוינת המלמדת באמצעות הדמיון כיצד לשחרר את המחשבות השליליות, להעניק מקום למחשבות חיוביות וליצור כלים לביטחון.

בחוברת הדרכה טובה זו 9 מערכי פעילות חווייתית:

מפגש 1 – רשת אור כרשת הגנה
מה זו מחשבה טובה, מה זו מחשבה לא טובה, היכן המחשבות נמצאות בגוף?

מפגש 2 – מעגל הקשבה
אנחנו שומעים מהאוזניים אך מקשיבים מהלב!
כיצד אני מבטא את עצמי (קבלת מקום לעצמי) וכיצד אני מקשיב (נתינת מקום לאחר).

מפגש 3 – מדיטציה צבעונית
בדמיון שלנו יש את כל מה שאנחנו צריכים כדי לבחור להיות מוגנים ובטוחים.

מפגש 4 – ניקוי מחשבות שליליות
ניקוי מחשבות לא טובות / לא נעימות ומתן מקום למחשבות טובות.

מפגש 5 – מדיטציה קבוצתית
כוח ועוצמה של קבוצה / משפחה.

מפגש 6 – מדיטציה לאהבה וסליחה
סליחה, פיוס, ניקוי מחשבות שליליות, הכוח בתוכי

מפגש 7 – חיבור לגוף יוגה
חשיבות שמירה על הגוף, התייחסות מיוחדת לגוף, אהבה והכרת תודה לגוף

מפגש 8 – סיפור: צ’ארלי וכוכב הרוחות הצוחקות
הגברת יכולת הילדים להתעלם מאלימות מילולית (הקנטות, קללות) של חבריהם.

מפגש 9 – חמשת החושים
הכרת חמשת החושים והעצמתם בזמן מדיטציה ובכלל.

כל מפגש מורכב מארבעה חלקים:
* פתיחה שאלות מנחות והסבר על נושא המפגש.
* פעילות מדיטציה ודמיון מודרך בהתאמה לנושא המפגש.
* שיתוף שאלות מנחות: מה ראינו / איך הרגשנו בדמיון.
* יצירה בהתאמה לנושא המפגש.

ועוד בכל מפגש:
* המלצה שימושית למהלך השבוע + סיכום הפעילות.

 

בשמחה ואהבה
אסנת בן ברוך​, ​פסיכותרפיה הוליסטית