054-4355341 hilasgula@gmail.com

מהי לידה שקטה?

לידה שקטה הינה לידה בה התינוק אינו בוכה בצאתו אל העולם, הוא נולד מת.

אישה לאחר לידה זו מוצאת עצמה במצב קשה ואף תמוה.

היא עברה לידה. מבחינה פיזית ורגשית היא במצב של משכב לידה, היא סובלת מכל התופעות השכיחות לאחר לידה פיזית ורגשית גם יחד.

יחד עם זאת אין לאישה תינוק. כל הציפיות, התקוות והחלומות שלה על התינוק מתנפצים באחת והיא מוצאת עצמה במצב רגשי קשה מאוד אשר ברוב המקרים אינו זוכה לתמיכה והכרה חברתית.

אובדן ילד הוא נורא ויחד עם זאת אובדן יילוד בסמוך ללידתו עשוי להיתפס על ידי החברה, דתית וחילונית כאחת, כאובדן שאינו ממשי. אמנם זה עצוב אך יש להתגבר עליו במהירות מאחר וזה לא אובדן “אמיתי” כי הילד לא “אמיתי”.

מחקרים מגלים כי לחברה יש נטייה להפחית מחומרת השכול במקרים של לידת מת או מוות סמוך ללידה וההורים בדרך כלל לא זוכים בלגיטימציה ובהתייחסות הולמת להליכי האבל העוברים עליהם.

נשים שחוו אובדן הריון או לידת מת מתמודדות עם אבדן שאין לו הכרה חברתית וממסדית והן נמצאות בקונפליקט יום יומי.

כאשר אישה מאבדת את תינוקה היא מאבדת בנוסף גם את מה שהתינוק ייצג עבורה – חלק מהעצמי, חלק מהגוף הפיזי, הקשר שלה לעתיד, מקור אהבה, חלק מהאיכויות והכישרונות הייחודיים שלו כפי שהיו יכולים להיות מגולמים בתינוק שאבד.

מכאן אם אשר איבדה את תינוקה עלולה לחוש ברגשות אשמה, כעס כלפי עצמה וכלפי הסביבה שלה, פחד, בדידות, תחושה שהיא מקולקלת, פגם בנשיות, בלבול, קושי, הדחקה, אבל מוסתר ומופנם, תפקוד מלא תוך כדי הדחקת רגשותיה.

לאישה אין תינוק לטפל בו, אין למה לצפות ולקוות, היא המומה מכל שעבר עליה והתחושה שלה היא של אכזבה וכישלון.

ההלכה היהודית קובעת שעל תינוק שנולד ללא רוח חיים אין לשבת שבעה ויתרה מכך היא אינה מעודדת זאת. המקובל בחברה, הן המסורתית והן החילונית, שבמקרה של לידת מת לא נוהגים על פי הלכות האבלות המקובלות ומצפים מהאישה לחזור למעגל החיים הנורמטיבי כמעט מיידית.

יחד עם זאת האם מרגישה צורך להתאבל ומכיוון שאין היא מקבלת תמיכה מן הסובבים אותה, נוצרת בעיה – יש אמביוולנטיות למידת הלגיטימיות שהיא מאפשרת לעצמה.